Gửi người năm cũ thương ta

“Gửi người năm cũ thương ta
Xin đem yêu dấu đổi ra nét cười
Ân tình ta nợ suốt đời
Rồi ai đó sẽ đền Người thay ta.

Gửi người năm cũ phụ ta
Có nhau một phút, vẫn là có nhau
Đời dài
Chỉ ước về sau
Không ai xa xót vì câu “đã từng”

Gửi người ta ngỡ không cần
Chính là Ngươi – sẽ muôn lần ta yêu
Trong gương nét mỏi mệt nhiều
Thôi đau thương ấy đừng liều riêng mang.”

Nguyễn Thiên Ngân

Bình luận Facebook