Ngỡ!

Ngỡ vừa đi một đoạn
Mà chớp mắt – nửa đời
Chuyện gì qua,
Đành vậy.
Sống cho giờ-đây thôi.

Ngỡ vừa đi một đoạn
Mà vuột qua bao người
Dỗ quả tim dũng cảm
Thêm một lần này…
Thôi.

Ngỡ rời tay một đoạn
Ngờ đâu xa một đời
Người giờ đang nơi đó
Nguyện cầu gì cho tôi.

Nguyễn Thiên Ngân

Bình luận Facebook