NẾU MỆT RỒI ĐỪNG NGƯỢC NỮA NGHE EM

Nếu mệt rồi đừng ngược nữa nghe em
Chẳng cần cắt ngang hay là vắt chéo
Bởi hai chúng ta đôi người đôi nẻo
Đăm đắm làm gì hắt héo đông sang.

Chúng mình nửa đời đâu thể rẽ ngang
Đâu thể đâm xiên bẽ bàng đường tắt
Ly rượu nhạt chiều nay sao đắng ngắt
Lưu luyến làm gì vết cắt hư vô.

Bức họa cuộc đời vừa mới điểm tô
Sao em nỡ hồ đồ đem xóa hết
Để mặc miệng đời trắng đen thêu dệt
Cố gắng làm gì cho mệt tấm thân.

Anh hỏi thật lòng em có phân vân
Khi ai đó thật sự cần ai đó
Nắng nhạt đông tàn câu thơ bỏ ngỏ
Lời nói hôm nào cơn gió bay xa.

“Con sãi ở chùa thì quét lá đa”
Em cứ vậy đi…
Như là…
Ngày ấy!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook