ANH

Hết thương rồi – Em nhớ được không anh
Mình em nhớ thôi – Không phải cùng anh nhớ
Hết duyên rồi – Nhưng hình như còn ” Nợ ”
Nên rất lạ kỳ – Hơi thở em cũng đau

Hết thương rồi – Không còn là của nhau
Nhưng nỗi đau – Chắc sẽ theo em mãi
Vẫn biết là cuộc đời nhiều ngang trái
Em vẫn một mình – Muốn đã được ” trải đau ”

Không còn thương – Nhưng không thể mất nhau
Em nhớ được không – Hay là không thể được
Trong em bây giờ chỉ còn lại điều ước
Chỉ nhớ thôi nào
Anh thấy có : Được không ???

Trần thị ThuỚ

Bình luận Facebook