Đưa đò

Người ta đi kiếm giàu sang
Còn tôi một chuyến đò ngang đêm ngày
Người ta lợi ích trồng cây
Còn tôi mãi mãi mê say trồng người

Chở đò mấy chục năm rồi
Âm thầm đưa khách một thời xuân qua
Bộ hành đương độ tuổi hoa
Còn tôi tóc đã sương pha mái đầu

Chuyến đò ngang nối nhịp cầu
Ươm mầm tri thức gieo câu ân tình
Chuyến đò ngang cuộc hành trình
Ước mơ hiện thực tâm tình đò đưa

Đò đưa chẳng quản nắng mưa
Chỉ e quý khách giấc mơ chẳng thành
Trọn đời yêu mái đầu xanh
Trọn đời đưa khách bộ hành sang sông

Thầy Trần Xuân Trà
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Thúy

Bình luận Facebook