TỰ HÀO TỔ QUỐC CỦA TÔI

Thương yêu quá đất Việt của tôi ơi!
Bao chiến sỹ ngày đêm gồng mình nên chống dịch
Toàn dân tộc vẫn một lòng bất khuất
Cùng chung tay ta chống dịch cô vi

Mấy ngày nay toàn quốc vẫn khắc ghi
Theo chỉ đạo của chỉ huy cao cấp
Hãy ở yên nhà và tránh xa tụ tập
Để các chiến sỹ ta yên tâm chiến đấu tuyến đầu

Không có việc gì tốt nhất chẳng đi đâu
Tự giãn cách giữ cho mình sức khoẻ
Đà Nẵng của chúng ta là một thành phố trẻ
Hãy kiên cường chúng ta sẽ thành công

Cả nước mình mỗi người một chút công
Cùng góp sức cùng chung tay chống dịch
Mỗi ngày nghe ở phía trung tâm dịch
Các ca bệnh tăng là lòng bứt rứt không yên

Thương các chiến sỹ vẫn thầm lặng ngày đêm
Quên thân mình hy sinh cho tổ quốc
Cả chặng đường trông gai vẫn còn đang phía trước
Chúng ta đồng lòng theo bước của chỉ huy

Chỉ thị đưa ra ta cố gắng khắc ghi
Vì chiến thắng cô vi vì tự hào dân tộc
Theo tiếng gọi của non sông đất Việt
Chúng ta nguyện một lòng theo đảng chỉ huy

Quyết tâm chiến đấu thắng giặc cô vi
Rạng danh đất Việt gian nguy không chùn.

HTN

Bình luận Facebook