KHI KHÔNG THUỘC VỀ NHAU

Rồi cứ thế …mình cố lướt qua nhau
Khi nỗi đau đèn chát xanh vẫn sáng
Những bài viết không phải câu like mạng
Mà chỉ là để người ấy sẽ xem

Biết khi nào em mới có thể quen
Thấy đèn chát xanh nhưng hình như bất động
Ba chấm hình sin không còn nhịp lượn sóng
Cảm nhận hôm nào  giờ phải nói làm sao

Không còn những lời nhắn người đã trao
Không ồn ào mà đảo chao cuộn sóng
Không còn những  lời yêu thương xao động
Những câu dỗi hờn nhẹ sóng lắng trong nhau

Chỉ còn lại những bài viết hư hao
Mà lời gửi trao qua lời thơ câu chữ
Không ai hiểu chỉ hai người họ hiểu
Những ký hiệu nào mà họ có trong nhau

Phải làm sao ? để có thể không nhau
Kỷ niệm nào mà em cần phải giữ
Kí ức nào :chỉ còn là quá khứ
Em phải thế nào
Khi
không thuộc về nhau?

Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook