LÀ TRI KỶ

Hai đứa mình là tri kỷ phải không anh
Không phải tình nhân cũng không là chồng vợ
Nhưng chúng mình như đã có duyên nợ
Nên cứ mong chờ thương với nhớ mãi nhau

Hai đứa mình chắc là để kiếp sau
Định mệnh đẩy đưa mới thành duyên chồng vợ
Nên bây giờ cứ như là vô cớ
Đưa chúng mình về bận bịu trong nhau

Hai đứa mình không hẳn bạn -hẳn yêu
Không ràng buộc, không mọi điều vướng bận
Nhưng thi vị và luôn vương vấn
Mình gọi đó là
Tri kỷ được không anh

Trần Thị Thuớ

Bình luận Facebook