TRÁI TIM TÔI CHỈ MUỐN BÌNH YÊN THÔI

Trái tim tôi chỉ muốn bình yên thôi
Nhiều giông bão, tôi sợ rồi, rất sợ
Nên người nhé, mình đứt lìa duyên nợ
Người quay về vui sống đời mình đi.

Tôi từ nay chẳng còn lưu luyến gì
Những kỷ niệm cũng xóa nhòa tâm tưởng
Niềm hạnh phúc đang chờ tôi phía trước
Tôi đâu dại khờ, nhìn lại phía thương đau.

Từ hôm nay xếp lại những úa nhàu
Cả người nữa, tôi cho vào quên lãng
Giờ chỉ niềm vui bên tôi bầu bạn
Sớm sớm chiều chiều bình đạm với nhau.

Kimmi

Bình luận Facebook