Cảm ơn năm cũ

Cảm ơn năm cũ đã qua
Cảm ơn đời đã cho ta gặp người
Cảm ơn những chuyện buồn vui
Những lầm lỗi, những khóc cười, vấn vương.

Cảm ơn những nhớ, những thương
Những người đã gặp trên đường ta đi
Những trùng ngộ nối phân ly
Cảm ơn tất thảy những gì đã qua.

Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha
Đã cho con một mái nhà bình yên
Cảm ơn hai chữ “tùy duyên”
Giúp ta vui sống an nhiên giữa đời.

Xuân đang về khắp đất trời…

Vân Jenny

Bình luận Facebook