ƠN THẦY

THỜI… học trò qua lâu rồi nhỉ
GIAN… khổ nhiều tâm trí bền hơn
DẪU… trò nũng nịu, dỗi hờn
BẠC… đầu thầy vẫn đường trơn miệt mài !

MÁI… chèo đó, chẳng phai màu nắng
ĐẦU… tiên sân trường vắng, trò thưa
TIM… hồng nguyện ước sớm trưa
TRÒ… ngoan cập bến khi vừa qua sông !

VẪN… ghi tạc tấm lòng thầy dạy
KHẮC… vào tim từng ấy năm trời
ĐẬM… câu ” nguồn nước” bạn ơi
SÂU… trong tiềm thức cả đời nào quên !

ƠN….. dưỡng dục ngày đêm khắc khoải
THẦY… và cô không gặp đã lâu
THỜI GIAN DẪU BẠC MÁI ĐẦU
TIM TRÒ VẪN KHẮC ĐẬM SÂU ƠN THẦY !

Chiều Tím

Bình luận Facebook