GIẤU

Phố giấu gì trong lất phất hạt mưa
Khi đông vừa ghé ngang qua đầu ngõ
Họa mi giấu đi giọt thu dỗi hờn trên cỏ
Gió lạnh tràn về thả hờn giận vu vơ…

Thu xưa
người để quên… một vần thơ
Nghiêng rơi trên bông cúc họa mi chớm nở
Đông giấu chênh chao trong ngày thu vừa lỡ
Lời hẹn thề vương trên phiến lá mãi tinh khôi.

Ghế đá hò hẹn xưa người đã quên rồi
Heo may giấu thẫn thờ bên hoa bịn rịn
Em mải mê tìm gì trong màu cúc tím?
Phố giấu buồn trong se sắt trời mây.

Họa mi trong veo trên nhánh đông gầy
Lời yêu ngày nào ai giấu vào trong gió
Chút se lạnh ngấm vào từng hơi thở
Chắc phố giấu đi rồi người tình lỡ… Mùa thu!

Phương Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook