HỎI?

Chỉ một lần em hỏi …

Có một ngày anh hỏi :
Yêu là gì hở em ?
Em thở dài khẽ nói :
Là nước mắt đêm đêm .

Có một ngày anh hỏi :
Nhớ là gì hở em ?
– Là xa ngoài tầm với
Mà khiến lòng chênh vênh .

Có một ngày anh hỏi :
Duyên là gì hả em ?
Mà xui mình gặp gỡ
Để suốt đời không quên .

Có một ngày anh hỏi :
Nợ là gì biết không ?
Mà khổ đau , xa xót
Vẫn chẳng đành lòng buông .

Đã bao lần anh hỏi :
Tại sao mình yêu nhau ?
Tình thiết tha đến vậy
Sao duyên mình khổ đau ?

Chỉ một lần em hỏi :
Nắm tay hoài không anh ?
Anh ngập ngừng không nói
Em hiểu … Tình mong manh .

Hải Yến

Bình luận Facebook