Tâm khúc

Trần gian
tưởng chỉ ghé chơi
mà vèo một cái
nhốt đời trăm năm

trần gian
tưởng đặt lưng nằm
mà vèo một thoáng…
trăm năm nhốt đời

trần gian
tưởng phút giây thôi
nào hay giây phút
kéo đời mù xa

trần gian
đâu tưởng là nhà
mà rêu phong nhuộm
tuổi hoa … bạc màu

trần gian
tưởng có gì đâu
nào hay phiền lụy
bạc đầu… tuổi xanh

trần gian
sao cứ … loanh quanh!!!!

Phan Anh Dũng

Bình luận Facebook