LÝ DO CHO CHÚNG MÌNH

Em đứng lại rồi, anh cứ bước tiếp đi
Chuyện chúng mình xem như là dang dở
Anh đừng bảo tại duyên trời cách trở
Tại ông Tơ chẳng hợp với Nguyệt bà.

Cũng chẳng tại người nào, tại hai đứa chúng ta
Chưa đủ tin để không còn nghi ngại
Để anh quay đi, em không níu lại
Bỏ mặc nhau giữa nghiêng ngã cuộc đời.

Tại chưa thật tâm, tại mơ mộng cao vời
Nên mới xa rời khoảng trời riêng bé nhỏ
Anh lãng du bước chân của gió
Em là cây, cây bám đất ươm mầm.

Tại hai đứa chúng mình cứ lặng lẽ, âm thầm
Nên chút hiểu nhầm cũng thành tan vỡ
Muốn nói một đôi câu nhưng lòng chẳng mở
Thì thôi, gương vỡ gắn sao lành.

Chuyện chúng mình nay mãi mãi không thành
Anh là gió, đi đi
em là cây, đứng đợi
Nếu một mai chuyện duyên tình, danh lợi
Anh không màng thì về lại bên em.

Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook