ĐỊNH NGHĨA GIÀU

Thứ nhất con cái thuận hòa
Thứ nhì có một ngôi nhà ấm êm
Thứ ba sức khỏe vững bền
Thứ tư không nợ ngày đêm yên bình

Đời có lúc nhục lúc vinh
Miễn sao mình thấy lòng mình thảnh thơi
Mỗi người chỉ một cuộc đời
Bằng lòng với những gì trời cho ta

Hạnh phúc là ở mỗi nhà
Tích nhiều công đức – là ta đã giàu
Chết có mang được đi đâu
Nghèo tiền nghèo bạc nhưng giàu yêu thương

Mỗi người chọn một con đường
Riêng tôi xin chọn yêu thương để giàu.

 Đỗ Xuân

Bình luận Facebook