Nếu có thể…

Nếu có thể… sống vô thường như gió
Theo nắng mưa đi hết bốn phương trời
Rồi mặc sức vẫy vùng trong bão tố
Tự do mà phiêu lãng khắp muôn nơi

Nếu có thể… sống cho bao nguyện ước
Dẫu mong manh hay nhỏ bé nhường nào
Thanh xuân ấy chẳng một lần quay ngược
Tháng năm này để hoang phí thôi sao?

Nếu có thể… sống chân thành đơn giản
Đừng đếm đong những toan tính lọc lừa
Sau tất cả hơn thua và mất mát
Đời cuối cùng chỉ còn lại giấc mơ…

Hưng Nguyễn

Bình luận Facebook