SAO VẬY?

Sao lúc yêu mình hợp nhau đến thế
Mà sống chung lại chẳng thể dung hoà
Lúc mới yêu sao chúng mình hiền hoà
Về một nhà lại thành ra trái ngược

Sao lúc yêu nói gì cũng thấy ngọt
Về một nhà lời nói chẳng lọt tai
Lúc yêu nhau xa một chút nhớ hoài
Mà chung sống lại muốn hoài chia tách

Sao lúc yêu dắt tay nhau vui vẻ
Chuyện buồn vui cũng thủ thỉ nhau nghe
Mà sống chung lại đôi đường ngược bước
Cứ lặng thầm ta sống cạnh nhau

Hay mình sai từ phút ban đầu
Khi quyết định ta cùng về chung sống
Nếu cứ yêu đôi mình sẽ thật đẹp
Sẽ không còn có những cuộc chia ly.

Trịnh Thanh Thuỷ

Bình luận Facebook