Cám Ơn Đời

Cám ơn đời! cho Ta nhiều ưu đãi
Được làm Người, với đầy đủ lục căn
Được yêu thương, đồng cảm mỗi khi cần
Xin biết đủ! sống đời không sân hận

Cám ơn đời! Khi Ta Luôn lành lặn
Ở ngoài kia, bao số phận không may
Phải đương đầu, với khốn khó từng ngày
Họ vẫn sống, và……. cám ơn sự sống!

Cám ơn đời! Xin cho Ta ước vọng
Mỗi một ngày, Tâm rộng đón chờ nhau…!

Diệu Nguyễn

Bình luận Facebook