Không nhau mà vẫn đau

Thương người không thương mình
chẳng khác nào cầm dao cứa
để trái tim ứa máu
tự khắc vết thương lòng.

Thương người không thương mình
như đạp xe ngược gió
càng cố gắng càng khó
để đến cuối hành trình

Thương người không thương mình
là vẫn thầm theo dõi
xem họ viết những gì
rồi lại tự huyễn hoặc
đau nỗi đau một mình

Thương người không thương mình
Biết mình có cố gắng
Vẫn bị đẩy thật xa
Bởi rất là đơn giản
Trái tim họ đã đóng
Không cho bạn bước vào!

Tùng Linh

Bình luận Facebook