TRÓT SAY MỘT ÁNH MẮT

Trót say một ánh mắt
Nguyện cả đời cô đơn
Mang tim mình đánh cược
Mặc nhân thế dỗi hờn.

Bởi mình thương họ quá
Nên bịn rịn không đành
Người, phải đâu sỏi đá
Mà thoáng chốc quên nhanh.

Chiều ngang qua lối ấy
Lòng nhắc nhớ thật nhiều
Cảnh xưa vẫn như vậy
Mà mình thì cô liêu.

Nếu mà có gặp lại
Vẫn muốn hỏi một câu
Có khi nào người thấy
Nuối tiếc mối duyên đầu?

Kimmi

Bình luận Facebook