NGANG

Em vô tình ngang qua ngõ nhà anh
Cảm giác mong manh chòng chành ngang lối cũ
Thoáng một chút cô đơn ngang vừa dủ
Lối rẽ ngày nào em cất bước sang ngang

Giá ngày ấy đừng vương phận trái ngang
Thì bây giờ sao phải mang ngang trái
Anh trong em ngang qua đời thơ dại
Em ngang lối nào để lại phải xa anh

 

Chỉ ngang thôi nên mọi chuyện vẫn lành
Anh ngang đời em âm thanh còn vang mãi
Em trái ngang qua đời anh khắc khoải
Để bây giờ vẫn mãi chỉ ngang nhau

Ngang kiếp này để hẹn lại kiếp sau
Vẫn là chính mình luôn có nhau anh nhỉ
Chỉ một thoáng ngang qua miền suy nghĩ
Ngang một lần
ngang lần nữa
vẫn sẽ ngang.

Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook