VIẾT CHO TUỔI 53

Tuổi 53 tựa như hoa nắng
Như dòng sông tĩnh lặng êm trôi
Đã đi qua quá nửa đời rồi
Đủ trải nghiệm cuộc người trong, đục.

Buông tham, sân… xây bồi hạnh phúc
Bỏ tị hiềm vun đắp yêu thương
Tu nhân tâm bác ái, nhẫn nhường
Giữ trí lực kiên cường, mẫn tuệ.

Mặc con tạo xoay vần chuyển vế
Kệ thế thời – thời thế đua chen
Lắng cho lòng bình thản, điềm nhiên
Sống chân – thiện… thanh thiên che chở.

Tuổi 53 – luyện rèn sức khỏe
Yêu bản thân, trân quý gia đình
Không luyến cầu danh lợi hư vinh
Thương cốt nhục, trọng tình bằng hữu.

Qua bên kia dốc đời đã hiểu
Lẽ tử, sinh tất yếu – vô thường
Trồng cây lành đơm trái thơm hương
Tuổi 53 – vầng dương rạng rỡ.

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook