HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Người không cần đẹp lắm
Chỉ cần đạo đức thôi
Miễn là người dễ mến
Trông thiện ý được rồi

Nhà không cần phải lớn
Chỉ cần đủ ở thôi
Miễn là nhà đủ ấm
Che ta hết cuộc đời

Tiền không cần đầy ắp
Chỉ cần đủ sống thôi
Biết liệu chừng gạo mắm
Không đói khổ được rồi

Tình không cần cuồng đắm
Chỉ cần mãi bền lâu
Bão bùng tay vẫn nắm
Thương cho đến bạc đầu

Lòng đã từng vụn nát
Đau đớn lúc tình tan
Giờ nếu tình lại đến
Nên trân quý dịu dàng

Những mối tình đẹp nhất
Là tình cuối về sau
Đừng để tình vụt mất
Ôm thương tiếc muộn sầu.

An Nhiên

Bình luận Facebook