CON ĐỪNG SỢ

Con đừng sợ khi ai đó bảo con
Rằng sẽ đánh đòn nếu không vâng lời họ
Lời đúng con nghe, lời sai con bỏ
Rồi về nhà, nói nhỏ mẹ nghe

Con đừng sợ khi không có mẹ chở che
Thế giới bao la…ai rồi cũng đi một mình cả
Thà bây giờ con ngã
Để về sau
thong thả bước mỗi ngày…

Con đừng sợ gì khi ai đó nói điều con làm chẳng hay
Miễn là con say mê và trân trọng
Mẹ không đặt cho con quá nhiều ước vọng
Để con chẳng phải đau…
quang gánh…
trên vai gầy.

Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook