THÁNG CHÍN ĐA MANG… THÁNG CHÍN MONG CHỜ

Tháng chín sang nắng trải khắp cung đường
Thu nồng nàn lặng chở hương hoa sữa
Ly cà phê giọt chắt chiu một nửa
Như âm thầm sợ lời hứa chia đôi

Đàn buông lơi tay chạm nhớ phai phôi
Giá anh biết tim em rồi hoá đá
Chắc có lẽ đã không đi vội vã
Để thu sầu đứng trút lá bơ vơ

Em giấu mình cuộn vào những mong chờ
Mặc heo may hững hờ về qua phố
Biết chẳng thể níu hàng cây lá đổ
Đã vô tình liệu cố có bình an

Em cũng hiểu rằng tháng chín đa mang
Nên những nỗi đau mang tên ngày cũ
Chỉ có thể tự ru cho yên ngủ
Chẳng đếm đong thiếu đủ nữa làm gì

Đã đôi lần bị sợi nhớ đan ghì
Lại mong ước người đừng đi như thể
Cánh chim lạc giữa chợ đời ngạo nghễ
Mãi xa rồi còn gì để mà trao.

Quy Ngọc

Bình luận Facebook