Nếu một ngày chúng mình chẳng yêu nhau

Nếu một ngày chúng mình chẳng còn yêu
Mọi quan tâm đều trở thành gượng ép
Tình cảm bỗng dưng muốn dành cho người khác
Bên nhau mà vẫn cứ thấy cách xa

Nếu một ngày khoảng cách giữa hai ta
không còn tính bằng chiều dài địa lý
mà phải tính bằng những lần suy nghĩ
làm thế nào để có thể buông tay

Nếu một trong hai người đã muốn đổi thay
Có là gì khi người kia níu kéo
Sẽ nhắm mắt quay lưng, như nó cần phải thế
Để người đi không day dứt điều gì

Dẫu người ở lại lệ đã tràn mi…


Lam Dương

Bình luận Facebook