Nếu một mai

Nếu một mai trên đường đời vấp ngã
Đừng mong chờ người khác sẽ đỡ lên
Bởi ai ai cũng bận sống cho mình
Thay vì khóc hãy mỉm cười đứng dậy.

Nếu một mai trên đường đời bạn thấy
Những phận người cần ai đó đỡ lên
Đừng giang tay giúp đỡ quá nhiệt tình
Đừng khiến họ trở thành người yếu đuối.

Hãy khuyên họ phải tự mình đứng dậy
Hãy nhắc mình phải mạnh mẽ tiến lên
Nếu nhân gian là một cái lò rèn
Những nhát búa chỉ làm ta cứng cói.

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook