TIẾNG VE SẦU CHỈ ĐỂ NHỚ THƯƠNG THÊM!

Người ta bảo đêm tháng 5 rất ngắn
Mới vừa nằm trời đã sáng ngay thôi
Đêm trở mình ngọn gió khẽ đưa nôi
Mà ngày mới đã ngập ngời sắc nắng.

Với riêng em đêm tháng 5 dài lắm
Nhớ anh nhiều mắt nhắm cũng như không
Ngỡ lòng mình như biển động chiều giông
Cứ ào ạt chập chùng cơn sóng vỗ.

Đêm tháng 5 nghe muôn trùng thác đổ
Nước tung trào vụn vỡ dưới khe sâu
Nhớ anh nhiều chẳng biết giấu vào đâu
Ôm cô quạnh cất sầu nơi đáy mắt.

Đêm tháng 5 nghe trong lòng quặn thắt
Mối duyên đầu còn khắc mãi trong tim
Em thu mình trong bóng tối lặng im
Mặc xa xót níu ghìm yêu dấu cũ.

Đêm tháng 5 em viết niềm trăn trở
Anh nơi nào còn nhớ đến em không?
Hạ lại về em vẫn mãi đợi trông
Thêm khao khát mặn nồng câu ước thệ.

Đêm tháng 5 thao thức đời dâu bể
Tiếng ve sầu chỉ để nhớ thương thêm!

Huy Yến

Bình luận Facebook