THÁNG SÁU

Tháng sáu này trời đan xen mưa, nắng
Mưa trắng đường nắng xém cánh Bằng Lăng
Có phải là trời giận đất hay chăng
Mà mưa, nắng cứ lằng nhằng đến vậy

Bờ cát dài gót chân ai bỏng giẫy
Sóng chập chờn hờn lẫy cứ nhấp nhô
Con Dã Tràng vun cát trắng thành ô
Cặm cụi thế mà sóng xô đi hết

Muốn thả mình cho quên đi mỏi mệt
Quên u sầu xóa sạch hết lo âu
Nhưng biển thì ai biết được nông sâu
Cứ thăm thẳm một mầu xanh vô tận

Một đời người ghét,yêu hay hờn giận
Bận lòng chi cho số phận nỗi trôi
Bởi nắng, mưa trời đất đã định rồi
Quy luật ấy ngàn đời không thay đổi

Tháng sáu này vần thơ tình viết vội
Chợt chòng chành ……
Sao tội lắm….
Người ơi !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook