Cảm ơn người

Cảm ơn người đã xử tệ với ta
Để ta biết thời gian qua ta thật là ngu dại
Để ta biết thế nào là câu nói
“Anh xin thề…sẽ mãi mãi yêu em!”

Ta cảm ơn người đã giúp ta biết tự đứng lên
Để làm nên những điều mà trước đây ta không hề nghĩ tới
Cảm ơn người vì những lời nói dối
Để ta bây giờ thay đổi cả một tình yêu

Ta bây giờ thực sự đã hạnh phúc thật nhiều
Ta đã biết yêu là như thế nào người ạ
Ta tự dưng thấy mình xinh đẹp quá
Kể từ ngày ta yêu lấy bản thân ta

Cảm ơn người vì đã đi thật xa
Ta sẽ không bao giờ hoan ca đón người trở lại
Ta bây giờ còn phải
Bận yêu người ta thấy thực sự đáng được yêu.

Người ấy không nói yêu ta rất rất nhiều
Nhưng lại hiểu và cùng ta yêu hạnh phúc
Với niềm tin từ trong vô thức
Ta biết là…ta đã thực sự được yêu thương.

Cảm ơn người đã bỏ lại ta ở giữa đường
Để ta kịp bắt chuyến xe mầu hường chở đầy hạnh phúc
Cảm ơn người những tháng ngày đau thương ngờ vực
Cho ta bây giờ biết cách thực sự tin yêu.

Cảm ơn người…..ta cảm ơn rất nhiều!!!

Kiến Đỏ

Bình luận Facebook