LẠ

Có một người lạ lắm
Vào zalo mỗi ngày
Chỉ để xem đằng ấy
Đăng gì cho hôm nay

Có một người lạ lắm
Chỉ chờ sáng đèn on
Vội vào xem tâm trạng
Rồi âm thầm tắt luôn

Có một người lạ lắm
Muốn nói, viết rất nhiều
Mà sao lại im lặng
Dù chất chứa bao điều

Có một người lạ lắm
Chỉ biết đến thở dài
Và chỉ biết chôn giấu
Yêu thương cùng nắng mai

Có hai người lạ lắm
Vẫn dõi theo nhau hoài
Nhưng chẳng ai lên tiếng
Nên tình đành chia hai…

ThaoLe

Bình luận Facebook