TIỄN THU

Đông đã về đây! Đã về đây
Thu còn lưu luyến gió heo may
Chẳng nỡ rời đi vì tiếc nuối
Lá vàng ngơ ngác trút rơi đầy!

Chiều nay ngõ vắng buồn tái tê
Người tiễn thu đi chẳng thấy về
Lẽ nào theo gót thu xa mãi ?
Bỏ lại nơi này lắm nhiêu khê?

Người đi! Thệ ước cũng mang đi !
Mình ta lạnh lẽo khóc tình si
Tiễn thu tàn tạ chào đông mới
Ngặt nghẽo ta cười phút biệt ly!

Ừ thì duyên cạn theo mùa trôi
Bình tâm đón nhận những chia phôi
Hạ tàn Thu tận chào Đông tới !
Đông bỏ đi rồi đón Xuân tươi!

Chuyện đời tan hợp ! Hợp lại tan!
Giống như hoa nở – hoa lại tàn!
Người đến rồi đi muôn đời thế
Tương Phùng – Ly biệt chuyện nhân gian!

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook