ĐÚNG NGƯỜI SAI THỜI ĐIỂM

Dẫu đã biết ngược đường, ngược nắng
Ngay lần đầu gặp gỡ với anh
Nhưng lý trí chẳng bảo nổi trái tim
Để cảm xúc đè bẹp dần lý trí

Dẫu đã biết thích người trong suy nghĩ
Cũng là sai trong thế giới riêng ai
Đúng người sai thời điểm ta lặng thinh
Để bước chân lặng chìm trong nỗi nhớ

Đã đúng người sao lại sai thời điểm chứ
Trong vạn người ta mới gặp được nhau
Một cái nhìn quên hết cả vạn câu
Dẫu biết vậy mà thôi đành quay bước

Nếu đúng người đúng thời điểm đã chắc
Ta tương phùng hay luyến tiếc phai phôi
Chỉ cần đúng người thì mọi thứ có xa vời
Vẫn muốn níu mặc tay ngoài tầm với

Trịnh Thanh Thuỷ

Bình luận Facebook