Em bây giờ…

Em lần giở tìm lại những mùa thương
Nghe kí ức ngọt ngào sau bao lần nhớ
Hạt mưa rơi thương nhành hoa mắc cỡ
Khép mắt hoài, em chờ đợi chi ai…???

Em lần giở, tìm lại những chông gai
Thuở trái tim chỉ biết cho mà không cần nhận lại
Đến khi người đi, người không ngần ngại
Rũ bỏ sau lưng, những năm tháng nhiệt thành

Em của bây giờ, chẳng ở tuổi xuân xanh
Nhưng lại biết yêu mình hơn hết thảy
Dù vẫn thương vẫn còn bao lần nhớ
Nhưng cũng biết cần, rũ bỏ lúc buông tay

(NTL)

Bình luận Facebook