MAI NGƯỜI RỜI THÀNH PHỐ

Mai người rời thành phố
Hỏi lòng ta có buồn?
Mai người rời thành phố
Hỏi trời có mưa tuôn?

Không thể nào níu giữ
Tình yêu ấy mong manh
Người có lần lưỡng lự
Hay cất bước đoạn đành?

Tình yêu là vết chém
Trái tim khờ ngu si
Tình yêu là rượu độc
Kẻ say có biết gì?

Ta dịu dàng như cỏ
Ta mong manh tựa mây
Người mang hình hài gió
Gieo cuồng phong tim này

Mai người rời thành phố
Cơn mưa nào vội qua
Mai người rời thành phố
Có nghe lòng xót xa?

timbuondoncoi

Bình luận Facebook