VÔ THƯỜNG

Rồi một ngày ai cũng về cát bụi
Nhắm mắt xuôi tay cạn chén mạnh bà
Dẫu sang giàu hay vàng bạc xa hoa
Bỏ lại hết đâu mang theo gì cả

Vậy hãy sống lạc quan không buồn bã
Làm những điều ta cảm thấy vui tươi
Miễn lương tâm chẳng hổ thẹn với trời
Đời phơi phới nở đơm bông kết nhụy

Kẻ tính toan bận lòng chi phải nghĩ
Bởi thế gian có gần tám tỷ người
Ai thương mình mình đáp lại thế thôi
Đơn giản hóa mọi chuyện cho thanh thản

Gặp sóng gió đừng lụy bi chán nản
Thử thách nào ráng vượt cản băng qua
Giữa bao la thế giới cứ chan hòa
Qua gian khổ mới thấy yêu hiện tại

Cuộc đời mà ai chưa từng làm trái
Nếu sai lầm sửa chữa để tốt hơn
Trời vẫn vuông trái đất vẫn hình tròn
Còn được sống là ta còn cơ hội.

Hoa Vô Sắc

Bình luận Facebook