NIỀM TIN

Đã có lần, em nghĩ NIỀM TIN
Lấy mất đi của em nhiều thứ
Để bây giờ không hẳn là quá khứ
Vẫn không thể nào hiểu được tại vì sao

Có những chuyện như một giấc chiêm bao
Kết cục xẩy ra không tài nào hiểu nỗi
Bỡi không ai là người nông nỗi
Cũng không hề có lỗi gì đâu

Biết hỏi ai và tìm ở nơi đâu
Câu trả lời vì sao lại như thế
Không ngọn nguồn và không đâu lời kể
Ai có lỗi nào ? hay chỉ tại NIỀM TIN

Để bây giờ khoảng không càng lặng im
Nhưng trái tim thì ôi đau đau lắm
Em đã cố tìm từ trong khoảng lặng
Để nhớ một người
Trong im lặng – Lặng im

 Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook