TRÓT THƯƠNG LỠ NHỚ

Nghe chừng thu đang hấp hối
Gió đông cũng chớm vươn mình
Mân mê vai gầy, tóc rối
Dịu dàng tìm đến môi xinh.

Tay ta đang hồi đơn lạnh
Thèm làn hơi ấm ủ êm
Nếu người có thương hãy đến
Ru ta trong giấc ngọt mềm.

Xin đừng mang theo dối trá
Thế gian bạc bẽo vô tình
Đem tim bao lần ngã giá
Nhận về toàn những điêu linh.

Mai này ta không trẻ nữa
Người cũng chẳng thể sống đời
Thế nên bao lời hẹn hứa
Xin đừng chót lưỡi đầu môi.

Ta mang riêng niềm thương tổn
Hẳn người có được sướng vui?
Thế nên xin đừng đùa bỡn
Để ta ôm nỗi ngậm ngùi.

Kimmi

Bình luận Facebook