DUYÊN …PHẬN …SỐ

Duyên phận số… chỉ ba từ gói gọn
Mỗi con người mang một nỗi gian nan
Bởi cuộc đời có nhiều nắm trái ngang
Hợp và tan tất cả do phận số

Đường đời đó có duyên mà không nợ
Gặp nhau rồi lại cách trở chia xa
Đời mỗi người như một bản tình ca
Người hạnh phúc thì nốt la xao xuyến

Cũng có người lỗi mùa nên phiền muộn
Như nốt trầm …rớt trầm mặc thời gian
Giàu hay nghèo …những khắc khổ lầm than
Tất cả chỉ ….vẻn vẹn, duyên… phận số

Vẫn biết rằng chốn trần gian ở đợ
Mà chúng ta vẫn phải cố gồng mình
Được mất gì giữa kiếp sống nhân sinh
Chữ duyên phận… luôn song hành cùng số.

Vũ Thuý

Bình luận Facebook