CHUYỆN VỀ MỘT MỐI TÌNH

Có một mối tình tưởng rằng rất đậm sâu
Chẳng biết vì đâu đã chia đôi lối rẽ
Một người đau buồn…nhớ nhung lặng lẽ
Một người vô tình…chẳng biết đã về đâu

Có một mối tình tưởng rằng rất bền lâu
Cứ ngỡ bên nhau đến kiếp sau …sau nữa
Họ đã cho nhau biết bao lời hẹn hứa
Rằng sẽ bên nhau …chẳng thể tách rời

Có một mối tình vĩnh viễn mất nhau rồi
Chẳng ai nghĩ rằng mình là người có lỗi
Một chút hờn ghen …hiểu lầm …giận dỗi
Rồi vội quay đi …chẳng nói một lời

Có một mối tình …hai người đã hai nơi
Họ đã đi tìm một tình yêu mới
Có thể bây giờ họ cũng đang hạnh phúc
Chỉ tiếc là …không hạnh phúc cùng nhau

Có lẽ chẳng bao giờ…họ lại được gặp nhau.

Hoàng Yến

Bình luận Facebook