Đừng bận tâm…

Đừng để ý đến miệng đời đàm tiếu
Họ làm sao hiểu cuộc sống của mình
Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm
Bao tiếng ác chẳng qua là cỏ rác.

Đừng bận tâm đến cách nhìn người khác
Sống cho mình đâu phải sống cho ai
Xã hội kia đủ các kiểu loại người
Sao có thể làm hài lòng tất cả.

Kẻ ghét mình luôn buông lời điêu trá
Người thương mình sẽ thấu hiểu cảm thông
Bận tâm chi những ghen ghét giật giành
Khi hạnh phúc yêu thương còn chưa đủ.

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook