NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

Xuân vừa nhường chỗ Hạ qua
Nỗi buồn hoa phượng xin hoà vào mây
Hoa rơi rụng đỏ sân đầy
Ve ngân rả rích làm ngây lòng người

Nhớ thời áo trắng vui tươi
Túm năm tụm bảy nói cười bên nhau
Văn chương thơ phú thuộc làu
Bàn trên bàn dưới có nàng và tôi


Tháng năm tháng của chia phôi
Người đi kẻ ở bồi hồi nhớ thương
Phượng khoe sắc đỏ sân trường
Mưa rào tầm tã như ngàn lệ rơi

Trời chia mỗi đứa một nơi
Xa xôi cách mặt cạn lời yêu thương
Hạ nay trở lại sân trường
Ve kêu phượng thắm biết người ở đâu???

Hà Bích

Bình luận Facebook