CHÔNG CHÊNH…

Mình chưa từng là gì của nhau
Trước đây và cả bây giờ cũng thế
Chẳng phải tình nhân, không là tình bạn
Cảm xúc chơi vơi đứng giữa hai dòng.

Nếu là tình yêu, thiếu lửa đam mê
Là tình bạn, hai ta thừa thắm thiết
Thêm một bước, cũng chẳng gần nhau được
Thôi thì ta hãy cứ ở giữa hai dòng

Nhớ nhau nhiều cũng chẳng thể tiến xa hơn
Cứ chấp nhận chẳng là gì của nhau anh nhé
Chỉ cần khi mệt mình có bờ vai để dựa
Có vòng tay ôm những lúc yếu lòng.

Vẫn biết cuộc đời là những khúc phân ly
Có những tình yêu muôn đời không duyên phận
Gặp rồi muốn gần hay xa cũng chẳng được
Nên mình mãi chẳng là gì của nhau.

Lê Vân Ly

Bình luận Facebook