HẾT GIẬN RỒI THƯƠNG

Ai đã yêu mà không từng hờn giận
Trách cứ nhau dù chẳng tội tình gì
Giận vì yêu giận vì ghét : đủ điều
Có khi giận chẳng là vì chi hết

Thích thì giận vì trách không được
Ghét thì hờn vì không thể ghét hơn
Trách vì thương -vì lo -vì không biết
Người ấy đâu rồi mà không thấy nhắn tin

Hờn : đơn giản vì thấy ức một mình
Giận : đôi khi chỉ những điều vô lý
Trách : những điều có khi thấy ích kỷ
Sao mình không tự nghĩ tội cho người

Suy cho cùng bởii chỉ tại yêu thôi
Nên khi buồn là thấy đau rồi giận
Nhưng hãy hiểu mọi điều cho tường tận
Không thể xa dù trách cứ giận hờn

Vì một điều ai cũng hiểu giản đơn
Hết giận rồi
Thương lại càng thương

Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook