Khẽ có một ta ơi

Ta muốn là cỏ dại
Trải dài cả triền sông
Ta muốn như gió Đông
Bay dọc ngang trời đất

Giữa cõi trần rất thật
Ta ước hóa hư vô
Trước con sóng nhấp nhô
Ta muốn mình như biển

Ôi cuộc đời vạn biến
Ta chỉ muốn hóa không
Giữa thanh tịnh mênh mông
Ước hạt sương rất nhẹ

Ngoài kia con chim sẻ
Hát chi mà vang trời
Khẽ có một ta ơi
Nhìn cuộc đời rất lạ…

Lê Trà My

Bình luận Facebook