ĐỪNG!

Đừng đi nữa ta sợ mình lạc mất
Ta hồn nhiên và lương thiện ban đầu
Đừng ở lại ta sợ rằng sẽ chật
Bởi lòng này đã chứa đủ thương đau

Đừng hẹn hứa những câu từ hoa mỹ
Vì ngày mai đâu biết trước chuyện gì
Đừng im lặng khi có lời muốn nói
Giấu trong lòng nghìn vạn nỗi hiềm nghi

Cũng đừng nghĩ ta cả tin nhẹ dạ
Nên xuôi mình cho thế sự vần xoay
Đừng kết luận như quan toà phán tội
Nhiều chuyện đời khó phân định đúng sai…!
…bất an..!

ARCK

Bình luận Facebook