THÔI ĐỪNG

Thôi đừng hẹn lại kiếp sau
Kiếp này đã đủ làm đau nhau rồi
Chỉ còn xin một lần thôi
Trở về quá khứ coi như : chưa từng

Chưa từng vì chỉ người Dưng
Chưa từng vì chỉ là người mới quen
Chưa từng vì chỉ say men
Chưa từng vì lỡ làm quen thôi mà

Chưa từng đã phải trải qua
Phút giây nhớ – giận – hờn – rồi lại thương
Chưa từng cả những tơ vương
Chưa từng cảm xúc : ngẩn ngơ cõi lòng

Chưa từng những phút chờ mong
Chưa từng lo lắng đến không điểm dừng
Chưa từng ngơ ngác ngại ngùng
Lạ sao – Lạ thế – Chưa từng trải qua

Chưa từng thế đủ chưa à
Bây giờ đến lượt
sẽ từng : Phải xa.

 Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook