Đợi

Ai có đợi cô gái ngày xưa cũ
Trong mưa chiều đã đi đến thăm nhau
Mắt môi cười cho nỗi nhớ tan mau
Cho ngày tháng thắm một màu tươi mới.

Ai có đợi cô gái chiều năm ấy
Bánh chưng xanh,phâp phới áo nâu sòng
Gió xuân về cho đôi má thêm hồng
Cho trời đất ươm mầm xanh trỗi dậy.

 Nguyễn Thị Hương Giang

Bình luận Facebook