Chia tay rồi, mãi mãi là xa nhau…

Em không hỏi, Anh cũng không thèm hỏi
Không thèm câu nhung nhớ mỗi ngày
Em không nói, Anh cũng không thèm nói
Duyên đôi mình xa cách dần đâu hay

Em nhung nhớ, nhưng rồi em không nói
Để tình duyên quên lãng những buổi chiều
Anh day dứt, mỗi ngày anh day dứt
Không hẹn hò, mình phai nhạt niềm yêu

Ta chôn giấu, những mông lung chôn giấu
Chôn giấu đi câu thăm hỏi mỗi ngày
Những câu chúc cũng chẳng còn gửi nữa
Những hẹn thề ngày hôm bữa… đã quên

Em không biết, đôi mình đều không biết
Không biết thương, biết nhường nhịn nhau mà
Anh không biết, đôi mình đều không biết
Chia tay rồi, mãi mãi là bao xa?

Chia tay rồi, mãi mãi là xa nhau…
Xa nhau rồi, mãi mãi chẳng gần đâu!

Bình luận Facebook